Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Om os / Medarbejdere / Pia Jarvad / Pia Jarvad - Fuldt CV 28.2.2019

Pia Jarvad - Fuldt CV

Eksternt finansieret forskningsorlov

Statens Humanistiske Forskningsråd: Udarbejdelse af Nye ord i dansk 1955-75 (3½ år)

Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog og Litteraturselskab: Korpusarbejde inden for 3. rammeprojekt i EU (4 mdr.)

Nordisk Ministerråds Sprogpolitiske Referencegruppe: Udredning af det danske sprogs status med særligt henblik på domænetab (4½ mdr)

Kulturministeriet Forskningspulje: Danske sprogs status i 1990-2000 (1 år).

 

Netværk

Leksikografer i Danmark, medgrundlægger i 1989, formand 1994-2000, medredaktør af tidsskriftet LEDA 1991-2000

Stednavneud­val­get 1995-2001

Bestyrelsessuppleant i Nordisk forening for leksikografi 1995-97, bestyrelsesmedlem og kasserer 1997-2003

Repræsentant for Undervis­ningsministeriets Universitetsafdeling i arbejdsgruppen om infor­mationsteknologiens indflydelse på faget dansk 1997-1998

Forskningsudvalget for Dansk Sprognævn: formand 1997-2003

Moderne Importord i Norden 2000-2010 med over 30 deltagende nordiske forskere

Dansk Sprognævns repræsentant i nordiske samarbejde 2005-

Kemisk Nomenklaturudvalg 2006-2011

Nordisk klarsprogsgruppe 2006-

Sprogportalstyregruppen for sproget.dk 2007-

Styregruppemedlem i projektet Grønlandske ordbøger og ordforråd 2007-

 

Gæsteforelæsninger efter invitation

Pisa 1981; Hamburg 1982; København: Biblioteksskolen 1985-86; Poznan 1993, 1998, 1999, 2002; St. Petersborg 1997; Københavns Universitet, juridisk fakultet 1998-99; Luxembourg 1999, 2002; Bruxelles 1999, 2002: Greifswald 2007; Københavns Universitet Matematisk Fakultet 2007; Háskoli Íslands , 2001, 2002, 2010; Nuuk 2007, 2009; Københavns Universitet, Life 2010, 2012; Amsterdam 2012.

 

Arrangør af konferencer

Leksikografi i Norden, 1993 (i LEDAs regi)

Den engelske påvirkning af dansk, 1998 (for Dansk Sprognævn)

5. fællesnordisk klarsprogskonference s.m. Ida Elisabeth Mørch i 2006 (for Nordisk sprogråd og Dansk Sprognævn)

Nordisk årsmøde, 2008 (for Nordisk Sprogråd og Dansk Sprognævn)

 

Undervisning, vejledning og censur på Københavns Universitet

Dansk fonetik  i 1972-78

Skriftlig fremstilling 1973-78

Ekstern lektor 1993-2000 i sprog 1 og 2, s.m. Jørgen Schack, Overbygningsemnet Engelskpåvirkningen af dansk 2000, Overbygningsemnet Moderne importord i Norden s.m. Tore Kristiansen 2000, Ordforrådet inden for studieretningen sprogpsykologi s.m. Line Brink Worsøe i 2010.

Censor ved ph.d.-afhandlinger ved KU og vejleder ved speciale ved KU og for Sprognævnet og Forskerakademiets samfinansierede ph.d.-studerende.

 

Anden faglig formidling

Undervist i sproget i love og andre retsforskrifter for ansatte i Justitsministeriets Lovafdeling 1978-93

Medarbejder i radioudsendelsen Sprogminuttet med 60 udsendelser 1980-81

Dommer i sprogquizzen Stav et tal i DR tv 1991 med 80 daglige indlæg om dansk sprog

Under navnet lektor Trendig 20 sprogklummer i Jyllands-Posten i 1996

Under navnet Ordspætten 20 sprogklummer i Magisterbladet i 2008-09

Oplysende foredrag om dansk sprog, nordiske sprog i skoler, foreninger, aftenskoler, folkeuniversitet, rotaryklubber, radio- og tv-programmer mv. fra 1975

Vejledt studerende i emner som nye ord, engelskpåvirkning, afløsningsord, faste forbindelser og sprogpolitik på forskellige akademiske niveauer

Undervist det juridiske personale hos Folketingets Ombudsmand  s.m. Jørgen Schack og i den forbindelse udarbejdet en sproglig vejledning: Håndbog i klarsprog for ansatte hos Folketingets Ombudsmand, 2008. (S.m Jørgen Schack)

 

Administration og fagligt arbejde

Dansk Sprognævns tillidsmand 1983-89 og 2009-11

Administrator i Dansk Sprognævn 1998-2001

Formand for Dansk Sprognævns Forskningsudvalg 1999-2005

Konstitueret nordisk sprogkoordinator i 2009

Bestyrelsesmedlem (valgt af de ansatte) i Dansk Sprognævns bestyrelse 2009-

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik