Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Nyt / Nyheder / 2019 / Ny udgivelse: Yes, det er coolt 18.11.2019

Ny udgivelse: Yes, det er coolt

Bind 6 i Sprognævnets konferenceserien er rapporten med titlen: "Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk". Udkommer november 2019.

Sprognævnets konferenceseries bind 6 udkommer 25. november 2019. Rapporten har titlen: Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk.

Hvor mange engelske ord kommer der ind i dansk, og hvordan tilpasser de sig dansk?

Billede af rapportens forside

Siden starten af 2017 har den fremmedsproglige påvirkning af dansk været et centralt forskningsprojekt for Dansk Sprognævn.

Hovedpointen med Sprognævnets forskningsprojekt har været at belyse den fremmedsproglige – det vil først og fremmest sige engelske – påvirkning af dansk i dag.

En central term i bogen er moderne importord, der defineres som ord der er kommet ind i dansk fra andre sprog efter 1945.

Perspektivering

Også diskussioner og beskrivelser af hvad der forstås ved engelske lån, og hvordan man trækker en grænse for hvad der skal tages med i en ordbog eller lignende, er indeholdt i udgivelsen. På den måde bliver der trukket tråde til det internationale forskningsnetværk GLAD (Global Anglicism Database), hvor man netop indsamler forskellige typer af engelske lån i forskellige sprog.

Endelig indeholder udgivelsen også et historisk tilbageblik på danske import­ord før 1300 og deres efterliv i nutidsdansk.

Yes, det er coolt
Moderne Importord i Dansk

Margrethe Heidemann Andersen og Pia Jarvad (red.)

Læs mere om Yes, det er coolt på bogens side.

Læs pressemeddelelsen om rapporten.

Udkommer: 25. november 2019

Pris: 348 kr. inkl. moms, 400 sider

Sprognævnets konferenceserie bind 6, ISBN-nummer: 978-87-89-41080-7

Kontakt

Margrethe Heidemann Andersen.

Forlagskontakt

Kirsten Lindø Dolberg-Møller.

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik