Forside / Nyt / Nyheder / 2018 / Stillingsopslag. Videnskabelig medarbejder med IT-kompetencer ved Dansk Sprognævn 16.10.2018

Stillingsopslag. Videnskabelig medarbejder med IT-kompetencer ved Dansk Sprognævn

Vil du være vores nye kollega?

I forbindelse med Sprognævnets nye placering i Bogense søger vi en videnskabelig medarbejder til sprogteknologisk rådgivning og forskerstøtte samt til datalingvistisk forskning.

Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer om ugen).

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 15-11-2018

Vi søger en fast medarbejder på fuld tid til at understøtte vores forskning, udvikling og formidling indenfor feltet datalingvistik, sprogteknologi, IT og kognition og (sproglig) kunstig intelligens.

Den der ansættes, skal indgå i nævnets daglige arbejde: forskning, forskningsformidling, sproglig oplysning og rådgivning, indsamling og bearbejdelse af materiale vedrørende sprogbrugen og sprogudviklingen i moderne dansk samt redigering af nævnets publikationer, herunder Retskrivningsordbogen og Nyt fra Sprognævnet samt diverse andre udgivelser på nettet.

Vi lægger vægt på følgende færdigheder og kompetencer:

 • Uddannelse indenfor datalingvistik, sprogteknologi/IT og kognition på kandidat- eller ph.d.-niveau
 • Gode færdigheder i skriftligt og mundtligt dansk
 • Erfaring med Python, XML-processering (XSLT, XQuery), HTML, JavaScript, R, Perl, regulære udtryk
 • Erfaring med Linux/bash
 • Erfaring med versionsstyring i Git
 • Kendskab til webprogrammering (HTML og JavaScript) og Models-Views-Controllers-webframeworks, særligt Plone og Django
 • Kendskab til statistik og korpuslingvistik
 • Evne til at kombinere systematisk tænkning og kreative løsninger
 • Evne til at samarbejde med forskere i forskningsprojekter.

Eksempler på opgaver:

 • Programmering og/eller installering og vedligeholdelse af intern forskningsinfrastruktur og interne analyseværktøjer såsom korpusværktøjer, statistiske dashboards til visualisering af sproglige udviklinger, værktøjer til identifikation af nye ord der skal med i ordbøgerne osv.
 • Fejlkorrigering og strukturering (typisk i XML) af semistrukturerede tekstdata såsom indtastede eller OCR-genkendte historiske ordbøger, dumps af offentlige hjemmesider såsom borger.dk, gymnasiestile afleveret i diverse digitale formater, store mængder folketingsdebatter i PDF-format osv.
 • Udvikling og vedligeholdelse af diverse visninger og udnyttelser af ordbogsdata i XML-format: HTML-visninger, ordlister til brug i sprogteknologiske applikationer, trykklare satsfiler i PDF-format, specialudtræk af særlige undermængder af ordbogsdata til forskningsformål osv.
 • Videnskabelige statistiske analyser af ordfrekvenser i korpusser, sammenligning af forskellige korpusser osv.
 • Organisering af og sekretærfunktion (referater m.v.) for møder i nævnets fagråd for fagsprog og sprogteknologi
 • Formidling og rådgivning indenfor fagområdet sprogteknologi og (sproglig) kunstig intelligens.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der henvises til Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet (CIR nr. 25066 af 05/03/1997).

Ansættelsen er en fast stilling på 37 timer. 

Ansættelsessted

Da Dansk Sprognævn flytter til Bogense den 1.4.2019, er ansættelsesstedet Dansk Sprognævn i Bogense, Adelgade 119 B, 5400 Bogense. Der vil være midlertidigt arbejdssted hos Dansk Sprognævn i København, Worsaaesvej 19, 4. sal, 1972 Frederiksberg, indtil kontoret flytter til Bogense.

Ansøgning m.v.

Ansøgningen, vedlagt curriculum vitæ, skal indeholde dokumenterede oplysninger om videnskabelige, formidlingsmæssige, administrative og evt. andre kvalifikationer. Der skal ikke vedlægges publikationer.

Ansøgningen (mærket Datalingvist) med kopi af eksamenspapirer, anbefalinger osv. skal være Dansk Sprognævn i hænde senest 15. november 2018. kl. 12.00. Ansøgningen sendes til adm@dsn.dk.

Alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik