Forside / Nyt / Nyheder / 2018 / Stillingsopslag. Videnskabelig assistent, forsker eller seniorforsker ved Dansk Sprognævn 16.10.2018

Stillingsopslag. Videnskabelig assistent, forsker eller seniorforsker ved Dansk Sprognævn

Vil du være vores nye kollega?

I forbindelse med Sprognævnets nye placering i Bogense søger vi tre nye kolleger med kvalifikationer indenfor dansk sprog, leksikografi, lingvistik, datalingvistik eller sociolingvistik.

Afhængigt af dine kvalifikationer vil der blive tale om ansættelse som videnskabelig assistent, forsker eller seniorforsker.

Stillingerne er fuldtidsstillinger (37 timer om ugen).

Stillingerne ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 15.11.2018

Stillingen som videnskabelig assistent

Som videnskabelig assistent eller videnskabelig medarbejder vil du indgå i nævnets daglige arbejde:

 • Forskning indenfor nævnets kerneområder: retskrivning og dansk sprogbrug
 • Forskningsformidling
 • Sproglig oplysning og rådgivning
 • Indsamling og bearbejdelse af materiale vedrørende sprogbrugen og sprogudviklingen i moderne dansk
 • Redigering af nævnets publikationer og hjemmesider, herunder Retskrivningsordbogen, Nye ord i dansk og Nyt fra Sprognævnet
 • Planlægning og afvikling af videnskabelige og formidlende konferencer og seminarer.

Ansættelse som videnskabelig assistent forudsætter videnskabelige kvalifikationer på cand.mag.-niveau.

Ved bedømmelsen af ansøgerne lægger vi vægt på følgende:

 • Kvalifikationer på kandidatniveau indenfor dansk sprog, leksikografi, lingvistik, datalingvistik eller sociolingvistik med særligt henblik på dansk sprog
 • Kendskab til nævnets kerneområder: retskrivning og dansk sprogbrug
 • Erfaring med ordbogsproduktion, leksikografi eller korpuslingvistik
 • Erfaring med formidling af forskningsresultater
 • Erfaring med sproglig rådgivning
 • Gode samarbejdsevner
 • Færdigheder i skriftligt og mundtligt dansk på modersmålsniveau.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der henvises til Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015.

Ansættelsen som videnskabelig assistent er tidsbegrænset til 3 år. Det er muligt i denne periode at kvalificere sig til et ph.d.-forløb hvis der kan opnås finansiering, fx i forbindelse med forskningsansøgninger mv.

Ansættelsessted

Da Dansk Sprognævn flytter til Bogense den 1.4.2019, er ansættelsesstedet Dansk Sprognævn i Bogense, Adelgade 119 B, 5400 Bogense. Der vil være midlertidigt arbejdssted hos Dansk Sprognævn i København, Worsaaesvej 19, 4. sal, 1972 Frederiksberg, indtil kontoret flytter til Bogense.

Ansøgning mv.

Ansøgningen, vedlagt curriculum vitæ og evt. publikationsliste, skal indeholde dokumenterede oplysninger om videnskabe­lige, formidlingsmæssige, administrative og evt. andre kvalifikationer. Ansøgningen fremsendes elektronisk.

Ansøgningen (mærket videnskabelig assistent) med kopi af eksamenspapirer, anbefalinger osv. skal være Dansk Sprognævn i hænde senest 15. november 2018 kl. 12.00. Ansøgningen sendes til adm@dsn.dk.

Alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Stillingen som forsker

Som forsker indgår du i nævnets daglige arbejde:

 • Forskning indenfor nævnets kerneområder: retskrivning og dansk sprogbrug
 • Forskningsformidling
 • Sproglig oplysning og rådgivning
 • Indsamling og bearbejdelse af materiale vedrørende sprogbrugen og sprogudviklingen i moderne dansk
 • Redigering af nævnets publikationer og hjemmesider, herunder Retskrivningsordbogen, Nye ord i dansk og Nyt fra Sprognævnet
 • Udformning af forskningsansøgninger
 • Planlægning og afvikling af videnskabelige og formidlende konferencer og seminarer.

Ansættelse som forsker forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Ved bedømmelsen af ansøgerne lægger vi vægt på følgende:

 • Forsknings- og formidlingsmæssige kvalifikationer på ph.d.-niveau indenfor dansk sprog, leksikografi, lingvistik, datalingvistik eller sociolingvistik med særligt henblik på dansk sprog
 • Kvaliteten af forskningen på nævnets kerneområder: retskrivning og dansk sprogbrug
 • Erfaring med ordbogsproduktion, leksikografi eller korpuslingvistik
 • Erfaring med sproglig rådgivning
 • Gode samarbejdsevner
 • Færdigheder i skriftligt og mundtligt dansk på modersmålsniveau.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der henvises til  Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015.

Forskerstillingen er en videreuddannelsesstilling. Ansættelsen er tidsbegrænset til en periode på 4 år (med mulighed for forlængelse i op til 8 år). Der er derefter mulighed for fastansættelse som seniorforsker efter en fagkyndig bedømmelse.

Ansættelsessted

Da Dansk Sprognævn flytter til Bogense den 1.4.2019, er ansættelsesstedet Dansk Sprognævn i Bogense, Adelgade 119 B, 5400 Bogense. Der vil være midlertidigt arbejdssted hos Dansk Sprognævn i København, Worsaaesvej 19, 4. sal, 1972 Frederiksberg, indtil vi flytter til Bogense.

Ansøgning mv.

Ansøgningen, vedlagt curriculum vitæ og publikationsliste, skal indeholde dokumenterede oplysninger om videnskabe­lige, formidlingsmæssige, administrative og evt. andre kvalifikationer. Påberåbte publikationer (maksimalt 5) vedlægges. Ansøgningen fremsendes elektronisk. Trykte publikationer skal fremsendes i 3 eksemplarer til Dansk Sprognævn, Worsaaesvej 19, 4. sal, 1972 Frederiksberg.

Ansøgningen (mærket forsker) med kopi af eksamenspapirer, anbefalinger osv. skal være Dansk Sprognævn i hænde senest 15. november 2018 kl. 12.00. Ansøgningen sendes til adm@dsn.dk.

Alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Stillingen som seniorforsker

Som seniorforsker indgår du i nævnets daglige arbejde:

 • Forskning indenfor nævnets kerneområder retskrivning og dansk sprogbrug
 • Forskningsformidling
 • Sproglig oplysning og rådgivning
 • Indsamling og bearbejdelse af materiale vedrørende sprogbrugen og sprogudviklingen i moderne dansk
 • Redigering af nævnets publikationer og hjemmesider, herunder Retskrivningsordbogen, Nye ord i dansk og Nyt fra Sprognævnet
 • Udformning af forskningsansøgninger
 • Udvikling af nye forskningsprojekter, forskningsplaner og –strategier
 • Vejledning af studerende på kandidat- og ph.d.-niveau
 • Planlægning og afvikling af videnskabelige og formidlende konferencer og seminarer.

Ved bedømmelsen af ansøgerne lægger vi vægt på følgende:

 • Forsknings- og formidlingsmæssige kvalifikationer svarende til hvad der kan opnås i en ansættelse som forsker eller adjunkt indenfor dansk sprog, leksikografi, lingvistik, datalingvistik eller sociolingvistik med særligt henblik på udviklingen i dansk
 • Kvaliteten af forskningen på nævnets kerneområder: retskrivning og dansk sprogbrug
 • Erfaring med ordbogsproduktion, leksikografi eller korpuslingvistik
 • Forudsætninger for at udvikle og lede forskningsprojekter og indgå i nationale og internationale netværk
 • Gode samarbejdsevner
 • Færdigheder i skriftligt og mundtligt dansk på modersmålsniveau.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der henvises til Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015.

Stillingen som seniorforsker er en fast stilling uden tidsbegrænsning.

Ansættelsessted

Da Dansk Sprognævn flytter til Bogense den 1.4.2019, er ansættelsesstedet Dansk Sprognævn i Bogense, Adelgade 119 B, 5400 Bogense. Der vil være midlertidigt arbejdssted hos Dansk Sprognævn i København, Worsaaesvej 19, 4. sal, 1972 Frederiksberg, indtil vi flytter til Bogense.

Ansøgning mv.

Ansøgningen, vedlagt curriculum vitæ, skal indeholde dokumenterede oplysninger om videnskabe­lige, formidlingsmæssige, administrative og evt. andre kvalifikationer. Der skal vedlægges en fuldstændig og nummereret publikationsliste. Ansøgere skal angive hvilke arbejder de ønsker at påberåbe sig - markeret med * i publikationslisten. Påberåbte publikationer (maksimalt 6) vedlægges. Ansøgningen fremsendes elektronisk. Trykte publikationer skal fremsendes i 3 eksemplarer til Dansk Sprognævn, Worsaaesvej 19, 4. sal, 1972 Frederiksberg.

Ansøgningen (mærket seniorforsker) med kopi af eksamenspapirer, anbefalinger osv. skal være Dansk Sprognævn i hænde senest 15. november 2018 kl. 12.00. Ansøgningen sendes til adm@dsn.dk.

Alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik