Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Nyt / Nyheder / 2016 / Stillingsopslag: Forsker (deltid) 1.6.2016

Stillingsopslag: Forsker (deltid)

Stillingen ønskes besat fra den 1. september 2016 eller snarest muligt. Stillingen er en deltidsstilling (20 timer om ugen).

Arbejdsopgaver:

 • Udvikling af forskningsområdet sprog og kommunikation i offentlige institutioner, herunder forskning i institutioners og virksomheders sprogpolitikker, forskning i offentlige institutioners kommunikation med borgerne og forskning i særlige sprogbrugsområder, fx akademisk sprog og fagsprog
 • Forskningsformidling
 • Sproglig oplysning og rådgivning
 • Indsamling og bearbejdelse af materiale vedrørende sprogbrugen og sprogudviklingen i moderne dansk
 • Redigering af publikationer
 • Udformning af forskningsansøgninger
 • Planlægning og afvikling af videnskabelige og formidlende konferencer og seminarer

Kvalifikationer:

 • Kvalifikationer inden for dansk sprog, lingvistik, psykolingvistik, sociolingvistik mv.
 • Forskningserfaring inden for områderne sprog og kommunikation i offentlige institutioner, virksomheders og offentlige institutioners sprogpolitikker og offentlige institutioners kommunikation med borgerne
 • Erfaring med sproglig rådgivning
 • Gode samarbejdsevner

I bedømmelsen af ansøgerne vil der ud over forsknings- og formidlingsmæssige kvalifikationer blive lagt vægt på forudsætninger for at indgå i nævnets forsknings- og formidlingsprojekter.

Ansøgeren skal beherske dansk i både skrift og tale.

Ansættelsesvilkår:

Ansættelse som forsker sker efter fagkyndig bedømmelse i henhold til Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet. BEK nr 1222 af 30/10/2015.

Ansættelse forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Forskerstillingen er en videreuddannelsesstilling.

Ansættelsen er tidsbegrænset til en periode på 3 år med mulighed for forlængelse.

Alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der henvises til Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet. BEK nr 1222 af 30/10/2015.

 

Ansøgning m.v.:

Ansøgningen, vedlagt curriculum vitæ og nummereret publikationsliste, skal indeholde dokumenterede oplysninger om videnskabe­lige, formidlingsmæssige, administrative og evt. andre kvalifikationer. Påberåbte publikationer (maksimalt 5) vedlægges. Ansøgningen fremsendes så vidt muligt elektronisk. Trykte publikationer skal fremsendes i 3 eksemplarer.

Ansøgninger (mærket forsker) med kopi af eksamenspapirer, anbefalinger osv. skal være Dansk Sprognævn i hænde senest 30. juni 2016. kl.12.00. Ansøgninger pr. e-mail sendes til sabine@dsn.dk.

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik