Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Nyt / Nyheder / 2015 / Stillingsopslag: Direktør for Dansk Sprognævn 11.3.2015

Stillingsopslag: Direktør for Dansk Sprognævn

Kulturministeriet har opslået stillingen som direktør ved Dansk Sprognævn.

Dansk Sprognævn har til opgave at følge det danske sprogs udvikling, at give råd og oplysninger om det danske sprog og at fastlægge den danske retskrivning. Dansk Sprognævn skal arbejde på et videnskabeligt grundlag og i sit arbejde tage hensyn til sprogets funktion som bærer af tradition og kulturel kontinuitet og som spejl af samtidens kultur og samfundsforhold. P.t. beskæftiger Dansk Sprognævn 16 årsværk, hvoraf 5 er seniorforskere.

Direktøren står for den daglige ledelse af Dansk Sprognævn og skal sikre den bedst mulige udnyttelse af institutionens faglige og administrative resurser.

Direktøren ansættes af Kulturministeriet. Direktøren refererer til bestyrelsesformanden for Dansk Sprognævn. Stillingen ønskes besat senest den 1. maj 2015.

Opgaver og ansvarsområder

 • Ledelse af Sprognævnets forskning og sproglige rådgivning
 • Forskningsledelse, herunder udarbejdelse af flerårig forskningsplan og årlig forskningsberetning
 • Forestå eksterne kontakter til fx Kulturministeriet, universiteter, professionshøjskoler, ungdomsuddannelser og skoler, Dansk Sprog- og Litteraturselskab, forlag, medier, nordiske og europæiske samarbejdspartnere mv.
 • Sekretariatsbetjening af bestyrelsen og repræsentantskabet: tilrettelæggelse af møder, opfølgning, referater, udarbejdelse af årsberetning
 • Kommunikationsopgaver: ansvarshavende redaktør for ”Nyt fra Sprognævnet”
 • Administration, herunder budgettering, rammeaftale, årsrapport, interne instrukser m.v.
 • Daglig ledelse af Dansk Sprognævns personale, herunder af sekretariatet for Dansk Tegnsprogsråd

Kvalifikationer

 • Relevante forskningsmæssige kvalifikationer på et fagligt højt niveau
 • Gode lederegenskaber og evne til strategisk tænkning
 • Administrativ erfaring, gerne fra det statslige system
 • Gode formidlingsevner og gennemslagskraft

Ansættelsesvilkår

Stillingen er klassificeret i lønramme 37 svarende til 530.037 kr. årligt i aktuelt niveau ekskl. pension. Ansættelse vil ske på åremål. Åremålstillæg og chefløntillæg forhandles særskilt.

Ansættelsen sker på overenskomstvilkår, medmindre den pågældende i forvejen er tjenestemand.

Ansøgning

Ansøgning, vedlagt relevant dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse, sendes via Kulturministeriets elektroniske ansøgningsmodul på www.kum.dk senest tirsdag den 3. marts 2015.

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformanden for Dansk Sprognævn, Jørn Lund, på e-mail jl@skovdraget.dk, eller til kontorchef Katrine Tarp, Kulturministeriet, på telefon 41 39 38 00 eller e-mail kta@kum.dk.

Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik