Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Nyt / Nyheder / 2013 / Nordisk symposium om sproget i de nye medier 24.2.2013

Nordisk symposium om sproget i de nye medier

Organiseret af forskningsnetværket NoSSinK – Nordisk Sprog og Sprogforståelse i de nye Kommunikationsmedier (støttet af Nordplus og Netværket for de Nordiske Sprognævn)

11.-12. april 2013

H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, lokale 7

 

Formål

Nye kommunikationssteder giver sproget nye betingelser. Det giver sandsynligvis konsekvenser for sproget og sprogudviklingen på alle sprogets områder: ortografi (fx brug af store bogstaver, smileyer og lydskrift), orddannelse (fx forkortelser der bliver til nye ord), ordforrådets udvikling (fx særlige kortformer), syntaks (fx telegramstil, dvs. udeladelse af sætningsled) og pragmatik (fx manglende start- og sluthilsner).

Vi ved dog ikke ret meget om de nordiske sprog i de nye medier. Hvor emnet har været genstand for en del undersøgelser i ikke-nordiske lande, er den nordiske forskning i de nye medier, dvs. sproget i fx sms, chat, blogs, Twitter, Facebook, e-mail og Messenger, stadig sparsom. Vi mangler at få belyst hvilke nordiske sprognormer der har udviklet sig i disse medier, hvilke nordiske sprognormer der implicit kommer til udtryk her, ligesom vi endnu ikke har viden om præcis hvordan de nordiske sprog i de nye medier adskiller sig fra brugen af skriftsproget i de traditionelle medier (fx skoletekster, avisartikler, bøger og fysiske breve), eller om hvordan de formodede særsproglige træk i de nye medier påvirker skriftsproget i de traditionelle medier.

Med symposiet ønsker vi at gøre opmærksom på den gryende interesse for forskningsområdet som kommer til udtryk i de få eksisterende nordiske forskningsprojekter, og vi ønsker at inspirere til og opfordre til at forskningsområdet udvikler sig i de nordiske lande.

 

Hovedtaler

Hovedtaler på symposiet er Mark Sebba fra Lancaster University:

Titel: 'Potential at the edge: from monolingualism and orthography to multilingualism and writing'

Abstract: ‘The edge’ of linguistic space, where the new media locate themselves, is a place where the norms of written language can be revised and renegotiated, away from ‘the centre’ where the norms of standard languages, and the apparatus for policing them, are still strong. In this talk I will discuss two of the most normative linguistic practices, orthography and monolingualism, and how the digital media have offered challenges to these norms.

Tilmelding og kontakt

Det er gratis at deltage i symposiet (inklusive frokost og kaffe/te), men tilmelding kræves her. Tilmeld dig via denne formular
Der er kun plads til 100 personer i lokalet, så pladserne går til dem der tilmelder sig først.

Deadline for tilmelding er 2. april 2013. Man får besked hurtigst muligt om man har fået en plads. Kontakt Marianne Rathje for yderligere information (marianne.rathje@dsn.dk).

Program (foreløbigt)

Torsdag den 11. april 2013

 

12.00-13.00

 

Frokost

 

 

 

13.00-13.10

 

Velkomst  og præsentation af NoSSinK-netværket ved Marianne Rathje (Dansk Sprognævn og leder af netværket)

 

13.10-14.45

 

Paneldebat

- Hvordan kan vi komme til at undersøge sproget i de nye medier? Hvilke korpusser findes der?

 

Sabine Kirchmeier-Andersen (Dansk Sprognævn)

Rickard Domeij (Språkrådet i Sverige)

Torbjørg Breivik (Språkrådet i Norge)

 

Ordstyrer: Ole Ravnholt

 

14.45-15.00

 

Kaffepause

 

 

15.00-15.30

 

"Jonä, inga är jag på datorn så mycke int!" Ålänningars dialekt och identitetsskapande på sociala medier”

 

Julia Kimell (Uppsala universitet)

 

Ordstyrer: Randi Nielsen

 

15.30-16.00

 

Unges bevidste og ubevidste holdninger til stavefejl i statusopdateringer på Facebook

 

Anna Kristiansen (Københavns Universitet)

 

Ordstyrer: Randi Nielsen

 

16.00-16.30

Sprogbrug mellem teknologi og social handlen – Om sprogbrugen i statusopdateringer på Facebook

 

Andreas B. Volsgaard (Københavns Universitet)

 

Ordstyrer: Randi Nielsen

 

Fredag den 12. april 2013 

 

9.00-10.00

 

Potential at the edge: from monolingualism and orthography to multilingualism and writing

 

Mark Sebba (Lancaster University, England)

 

Chair: Marianne Rathje

 

10.00-10.15

 

Kaffepause

 

 

 

10.15-10.45

 

"Ja bare skrivar som e låter" - Närpesungdomars skriftpraktiker på dialect

 

Anna Greggas Bäckström (Umeå universitet)

 

Ordstyrer: Maia Andreasson

 

10.45-11.15

 

Från meningspotential till situerad betydelse - ordbetydelseförhandling i medierad kommunikation i forumdiskussioner på webben

 

Jenny Myrendal (Göteborgs universitet)

 

Ordstyrer: Maia Andreasson

 

11.15-11.45

 

 

 

 

 

 

 

11.45-12.15

 

 

 

Språket på bloggen

En jämförelse av ungdomars och ålderspensionärers språkliga strategier i bloggtext

 

Theres Bellander (Stockholms universitet)

 

Ordstyrer: Maia Andreasson

 

Community of practice på Facebook

 

Astrid Westergaard (Flensburg Universität)

 

Ordstyrer: Maia Andreasson

 

 

12.15-13.00

 

Frokostpause

 

 

13.00-13.30

 

Normer for sprogbrug på Facebook

 

Andreas Stæhr (Københavns Universitet)

 

Ordstyrer: Ole Ravnholt

 

13.30-14.00

Interjektioner på Facebook

 

Tina Thode Hougaard (Aarhus Universitet)

 

Ordstyrer: Ole Ravnholt

 

14.00-14.30

 

”Sku allgvel ha købt penis forlænger creme”.

Afvigelser fra retskrivningsnormen i kommentarfeltet på ekstrabladet.dk.

 

Marianne Rathje (Dansk Sprognævn)

 

Ordstyrer: Ole Ravnholt

 

14.30-14.35

 

Afslutning af symposium ved Marianne Rathje

 

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik