Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Nyt / Nyheder / 2010 / Det Danske Akademi og sprogdebatten 24.9.2010

Det Danske Akademi og sprogdebatten

Kulturminister Per Stig Møller har aftalt med Dansk Sprognævn og Det Danske Akademi at akademiet fremover påtager sig en ny rolle i sprogdebatten så litteraturens bidrag til det danske sprog og dets vækst kan styrkes.

Det er nu aftalt at Det Danske Akademi vil tage følgende konkrete initiativer:

  1. Dansk Sprognævn og Det Danske Akademi vil afholde et årligt møde hvor de drøfter det danske sprogs udvikling og mulighederne for yderligere fælles tiltag.
  2. Det Danske Akademi vil afgive skriftlige responsa på Dansk Sprognævns forslag til ændringer i dansk retskrivning.
  3. Det Danske Akademi vil opfordre sine medlemmer til i højere grad at deltage i sprogrelaterede arrangementer, som fx Kulturnatten eller Sprogets Dag.
  4. Det Danske Akademi vil opfordre danske forlag til at give Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab adgang til at søge ord i elektroniske udgaver af litterære værker.


Sprognævnet hilser det velkommen at Det Danske Akademi ønsker at bidrage mere til sprogdebatten og til at skabe opmærksomhed om det danske sprog.

Nævnet betragter Det Danske Akademis vilje til at bidrage til opbygningen af elektroniske tekstarkiver som en vigtig støtte i bestræbelserne på at udvikle en moderne humanistisk forskningsinfrastruktur.

Det Danske Akademi er fortsat medlem af Sprognævnets repræsentantskab og har ved denne aftale ikke fået en større indflydelse på nævnets beslutninger end andre repræsentantskabsmedlemmer, idet det står enhver frit at afgive skriftlige responsa på nævnets ændringsforslag, ligesom nævnet løbende drøfter sprogets udvikling og fælles tiltag med andre af repræsentantskabets medlemmer.

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik