Spring navigation over
Forside/Nyheder og arrangementer/Nyt nordisk projekt giver unge tegnsprogstalende en slagkraftig stemme
16.3.2021

Nyt nordisk projekt giver unge tegnsprogstalende en slagkraftig stemme

Projekt Nordisk TegnTube skal skabe opmærksomhed omkring nordiske tegnsprog som sprog der tales af unge.

I dag fungerer amerikansk tegnsprog og internationale tegn som en slags lingua franca for mange unge døve og hørehæmmede når de skal tale med hinanden på tværs af landegrænser. Men til hverdag taler de fleste på deres eget tegnsprog. Dansk, svensk, norsk, finsk og islandsk tegnsprog.

I et nyt projekt, Nordisk TegnTube, vil de nordiske sprognævn og ungdomsforbund for døve slå et stort slag for hvordan man i et fællesnordisk samarbejde kan fremhæve de nordiske tegnsprog på en ung, informativ og spændende måde.

Vi vil med projekt TegnTube fremhæve de unges eget syn på tegnsprogets betydning for dem. At have adgang til en god sprogudvikling og til sociale kontakter er en vigtig del af børns trivsel. Norden skal være det bedste sted at være for børn og unge, har Nordisk Ministerråd deklareret i sin vision. Denne vision omfatter også døve og hørehæmmede børn og unge, fortæller svenske Tommy Lyxell.

Han er tegnsprogsrådgiver hos Institutet för Språk och Folkminnen, og del af Nordisk Tegnsprogsnetværk, som er de nordiske tegnsprognævns erfagruppe.

Projektgruppen bag Nordisk TegnTube består ligeledes af de nordiske ungdomsforbund for døve og hørehæmmede. En af projektets ungdomsrepræsentanter, Tessa Raurala fra Kuurojen Liiton Nuorisotyö i Finland, fortæller at døve og hørehæmmede børn udgør et mindretal, og at det derfor er ekstra vigtigt for dem at se at der findes børn og unge som dem selv i andre nordiske lande.

Projektets døve og hørehæmmede børn og unge kommer til at lære hvor smukt og rigt tegnsprog er, og hvordan de kan udtrykke deres egne tanker, ideer og holdninger om sproget. Og så er det ingen hemmelighed at det er mange døve og hørehæmmede børn og unges drøm at få tegnsprog inkluderet som en del af undervisningen i folkeskolerne.

Det er svært for døve børn og unge at finde hinanden på tværs af landegrænser, men med digitale muligheder som en hjemmeside, en YouTube-kanal og onlineworkshops åbner der sig nye muligheder for at skabe nordiske fællesskaber baseret på tegnsprog.

Det er Dansk Sprognævn som står bag projektet.

Dette projekt er unikt fordi det er første gang vi får mulighed for at finde mønstre på tværs af unges tegnsprog i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Det kan være med til at sikre en fortsat nabotegnsprogsforståelse i Norden. Vi er spændte på hvordan vi med projektet kan belyse nye områder af et sprog der er relativt ukendt for mange, siger Thomas Hestbæk Andersen, direktør, Dansk Sprognævn.

Om projektet

Projektets formål er at skabe opmærksomhed og information om nordiske tegnsprog som sprog der også tales af unge. I alt 23 unge tegnsprogstalende i alderen 12-20 år deltager fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.

Projektet gennemfører den 6. og 20. marts samt den 10. og 24. april 2021 onlineworkshops hvor deltagerne lærer om temaer som tegnsprog, sprogvalg og identitet.

Mellem workshoppene producerer de unge, med inspiration fra workshoppene, en række videoer om tegnsprog og sprogvalg som mellem april og juni 2021 lægges på TegnTube.com og på YouTube.

De nordiske sprognævn og ungdomsforbund for døve er med hele vejen gennem rekruttering og sammensætning af det faglige indhold af workshoppene. Derudover står Døves Nordiske Råd og Døves Nordiske Ungdomsråd som samarbejdspartnere.

Læs mere

Hjemmesiden TegnTube.com er oversat til fem sprog: Dansk, svensk, norsk, finsk og islandsk.

Projektets YouTube-kanal kommer til juni til at rumme omkring 170 videoer på 5 nordiske tegnsprog – og med undertekster på 5 skriftsprog.

Fra den 22. marts vil projektets unge via “Instagram-takeovers” på tegnsprog invitere følgerne med ind i deres hverdag i hhv. Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.

Det foregår på projektets Instagram-konto.

Kontakt

Mette Bertelsen, projektleder
mbb@dsn.dk
Telefonopkald aftales.