Spring navigation over
Forside/Nyheder og arrangementer/Nyt fra Sprognævnet 2021/3 er udkommet
29.9.2021

Nyt fra Sprognævnet 2021/3 er udkommet

Forsiden af Nyt fra Sprognævnet, september 2021

Årets tredje nummer af Nyt fra Sprognævnet indeholder artikler om sproglige generationsforskelle på sociale medier, holdninger til sproglig korrekthed i gymnasiet og en omtale af vores nye udgivelse Med fornøden agtelse. Dertil kommer en række spørgsmål og svar.

Artiklerne

Sproglige generationsforskelle på sociale medier

Marianne Haugaard Hansen er underviser hos Studieskolen, og i denne septemberudgave af Nyt fra Sprognævnet har hun skrevet en artikel om hvordan der er forskel på hvordan unge og deres forældre skriver på de sociale medier. Hendes undersøgelser viser således at unge gymnasieelevers og deres forældres online kommunikation varierer i brugen af forkortelser, korrektur og tegnsætning, emojibrug og i beskedlængde.

Holdninger til sproglig korrekthed i gymnasiet

I “Holdninger til sproglig korrekthed i gymnasiet” undersøger cand.mag. i dansk Nicoline Østergaard-Nielsen og seniorforsker ved Dansk Sprognævn Marianne Rathje hvordan sproglig korrekthed vægtes i gymnasiet. Artiklens forfattere opfordrer på baggrund af interviews med en mindre gruppe gymnasielærere og ‑elever til debat om prioriteringen af undervisning i sproglig korrekthed i danskundervisningen i gymnasiet.

Ny udgivelse: Med fornøden agtelse

Festskriftet Med fornøden agtelse er udkommet i anledning af Jørgen Schacks 60-årsfødselsdag. Jørgen Schack er seniorforsker ved Dansk Sprognævn og har været ansat på nævnet siden 1991.

I denne antologi kan du læse 21 artikler om en række sprogvidenskabelige emner skrevet af Jørgen Schacks venner og kolleger gennem mange år.

Spørgsmål og svar

I septemberudgaven af Nyt fra Sprognævnet kan du finde spørgsmål og svar om stavningen af aloe vera, forskellen mellem at have og være højdeskræk, hvorvidt coronapas skal skrives med stort begyndelsesbogstav eller ej og om forskellen på pandemi og epidemi. Derudover kan du læse om fænomenet distributiv singularis som er på spil i sætningen Vi hænger med hovedet.

Praktiske oplysninger

Nyt fra Sprognævnet udkommer 3 gange om året, og tidsskriftet giver et indblik i Dansk Sprognævns projekter, overvejelser og opgaver.

Nyt fra Sprognævnet er gratis og udkommer digitalt. Tilmeld dig via formularen på hjemmesiden. Så får du en e-mail 3 gange om året, dvs. hver gang bladet udkommer.

Læs Nyt fra Sprognævnet 2021/3.

Læs ældre numre af Nyt fra Sprognævnet.