Spring navigation over
Forside/Nyheder og arrangementer/Nyt fra Sprognævnet 2021/2 er udkommet
18.5.2021

Nyt fra Sprognævnet 2021/2 er udkommet

Årets andet nummer af Nyt fra Sprognævnet indeholder tre artikler der på forskellig vis handler om dansk grammatik.

Nyt fra Sprognævnet maj 2021

Den første artikel har fokus på hvordan det engelske sprog har påvirket dansk grammatik, fx ved brugen af flertals-s på ord der ikke er indlånt fra engelsk. Den anden artikel handler om sammenligningskonstruktioner med end og som i sætninger af typen hun er yngre end hendes/sin mand. Den sidste artikel omhandler suffikset -wise, som først og fremmest forekommer i mere uformelt sprog.

Først et coronarelateret svar

Majnummeret af Nyt fra Sprognævnet indledes med et spørgsmål-svar om udtrykket teste positiv, hvor den intransitive brug af teste formentlig skyldes påvirkning fra engelsk.

Artiklerne

Den engelske påvirkning undersøges yderligere af Niels G. van Leeuwen i artiklen Fire måder hvorpå engelsk har præget dansk grammatik, der handler om hvordan engelsk ikke blot påvirker vores ordforråd, men også vores grammatik. Artiklens hovedbudskab er at den “skjulte” påvirkning som den vi finder i grammatikken, vidner om en mere gennemgribende engelskpåvirkning end den som viser sig i påvirkningen af ordforrådet.

Den engelske påvirkning af dansk er også behandlet i den lille artikel Kalender-wise, hvor Margrethe Heidemann Andersen viser hvordan det engelske suffiks -wise måske er på vej ind i dansk, i hvert fald i det mere uformelle sprog.

I artiklen Bedre end sit rygte undersøger Jørgen Schack hans/hendes overfor sin i sammenligningskonstruktioner med end og som. Det undersøges hvordan danske grammatikker forholder sig til fænomenet, og hvad den faktiske sprogbrug er. Artiklen viser hvordan hans/hendes har været det normale og almindeligt anerkendte indtil omkring år 1900, hvorefter sin er blevet den nye norm.

Bognyt og flere spørgsmål og svar

Derudover kan du også læse om bogudgivelsen Dansk Retskrivning. Bogstav – Lyd – Bogstav, der er skrevet af Christian Becker-Christensen og udkommet i serien Dansk Sprognævns skrifter.

Nummeret afsluttes med en række spørgsmål-svar om etymologien i ordene hindbær og brombær, om ordet folkeret og om indbyggerbetegnelser i Belarus.

Praktiske oplysninger

Nyt fra Sprognævnet udkommer 3 gange om året, og tidsskriftet giver et indblik i Dansk Sprognævns projekter, overvejelser og opgaver.

Nyt fra Sprognævnet er gratis og udkommer digitalt. Tilmeld dig via formularen på hjemmesiden. Så får du en e-mail 3 gange om året, dvs. hver gang bladet udkommer.

Læs Nyt fra Sprognævnet 2021/2.

Læs ældre numre af Nyt fra Sprognævnet.