Spring navigation over
Forside/Nyheder og arrangementer/Gamle og sjældne ord i Retskrivningsordbogen
29.6.2011

Gamle og sjældne ord i Retskrivningsordbogen

Der har i den seneste tid været en hel del debat i medierne om gamle ord som fx blegsotig, sysselsætte, fjæle, mødig, trættekær, halsstarrig, kålhøgen, døgenigt, gebommerlig og idelig. Det er bl.a. blevet hævdet at Dansk Sprognævn vil fjerne ordene fra Retskrivningsordbogen. Det er nu ikke tilfældet. Alle 43 ord på den udsendte liste er med i den nuværende retskrivningsordbog fra 2001, og de vil også være at finde i den kommende udgave, der for tiden er under udarbejdelse.

Formålet med listen var – på opfordring fra en journalist – at sætte fokus på nogle ord der med en vis rimelighed kan siges at være på vej ud i udkanten af ordforrådet. Der er tale om ord og udtryk som nok findes og bruges i moderne dansk, men som trods alt ikke hører til de hyppigst anvendte. På længere sigt er der derfor en risiko for at de helt forsvinder fra sproget, og så skal de heller ikke længere stå i en retskrivningsordbog som dækker det moderne ordforråd, men måske i en anden type ordbog. Men der er altså ingen aktuelle planer om at fjerne de pågældende ord fra Retskrivningsordbogen.

Retskrivningsordbogen fra 2001 indeholder i alt ca. 64.000 ord. Dette ordstof dækker ”rigssprogets almindelige ordforråd, herunder en del fagord med en vis almen udbredelse”, jf. Vejledning i ordbogens brug. Retskrivningsordbogen indeholder altså langtfra alle ord i dansk, og at et ord ikke er med i Retskrivningsordbogen, betyder således ikke at det ikke findes, at det ikke må bruges, at det er ”forkert” eller lignende.

I slutningen af 2012 skal den nye udgave af Retskrivningsordbogen efter planen udkomme, og det er naturligvis nødvendigt at opdatere ordbogen med de nye ord som er blevet en del af almensproget i de senere år. Med til en ajourføring af ordforrådet i ordbogen hører imidlertid også sletning af sjældne og forældede ord. For første gang i 25 år gennemgås ordforrådet i Retskrivningsordbogen således fra a til å. Dette arbejde er endnu ikke færdigt, og det er derfor for tidligt at sige med sikkerhed hvilke ord der ikke længere skal være med i ordbogen.

Selvom et ord ikke står i Retskrivningsordbogen, kan det naturligvis sagtens eksistere i sproget alligevel. Ligesom Sprognævnet ikke kan afgøre hvilke ord der skal optages i sproget, kan Sprognævnet heller ikke bestemme hvilke ord der skal forsvinde fra sproget. Det kan kun sprogbrugerne.