Spring navigation over
Forside/Nyheder og arrangementer/Dansk Sprognævn har fået ny bestyrelse
13.4.2021

Dansk Sprognævn har fået ny bestyrelse

Kulturminister Joy Mogensen har netop udpeget Henrik Jørgensen som formand for Dansk Sprognævn for perioden 2021-2024. Han afløser Anne Holmen.

På sit første møde valgte Dansk Sprognævns nyligt tiltrådte repræsentantskab følgende medlemmer til Sprognævnets bestyrelse: Henrik Jørgensen (personligt medlem), Lisa Storm Villadsen (Danske Universiteter), Bettina Buch (Dansklærerforeningen – Sektionen for læreruddannelse), Martin Holger Juul (Center for Læseforskning) og Sussi Olsen (Center for Sprogteknologi).

Det var repræsentantskabets indstilling at Henrik Jørgensen skulle udpeges som formand for bestyrelsen, og at Lisa Storm Villadsen skulle udpeges som næstformand. Kulturministeren har fulgt repræsentantskabets indstilling. Til de valgte har Kulturministeren føjet sin repræsentant i bestyrelsen, nemlig Tonny Skovgård Jensen (vicedirektør på Det Kgl. Bibliotek). Medarbejderne i Dansk Sprognævn har valgt seniorforsker Jørgen Schack som deres repræsentant i bestyrelsen.

Bestyrelsen er nedsat i overensstemmelse med § 4 i lov om Dansk Sprognævn.

§ 4. Dansk Sprognævn ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. Kulturministeren udpeger 1 medlem af bestyrelsen. 5 medlemmer udpeges af og blandt medlemmer af repræsentantskabet, jf. § 6. 1 medlem udpeges af og blandt Dansk Sprognævns medarbejdere.

Stk. 2. Kulturministeren udpeger bestyrelsens formand og næstformand blandt bestyrelsens medlemmer efter indstilling fra repræsentantskabet.

Stk. 3. Bestyrelsen skal sammensættes således, at den samlede bestyrelse repræsenterer sproglig, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt. Formanden skal have sprogfaglig baggrund.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.

Læs mere om Dansk Sprognævns bestyrelse.