Spring navigation over
Forside/Nyheder og arrangementer/Bøger og artikler om nye ord
21.8.2020

Bøger og artikler om nye ord

Dansk Sprognævns udgivelser om nye ord er samlet på denne liste.

Bøger om nye ord

Margrethe Heidemann Andersen & Pia Jarvad (red.) (2019), Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk. Dansk Sprognævns konferenceserie, bind 6. Dansk Sprognævn.

Jørgen Nørby Jensen: Nye danske ord med historie (Dansk Sprognævn, 2016)

Pia Jarvad: Nye ord. Hvorfor og hvordan? (Gyldendal, 1995)

Margrethe Heidemann Andersen og Jørgen Nørby Jensen (red.) (2011): Nye ord. København 12.-13. april 2011. Sprognævnets konferenceserie 1. Dansk Sprognævn 2011. 132 sider.

Margrethe Heidemann Andersen, Pia Jarvad og Jørgen Nørby Jensen (red.) (2014): Neologismer. Dansk Sprognævns 2. seminar om nye ord. København 5.-6. november 2013. Sprognævnets konferenceserie 3. Dansk Sprognævn 2014. 168 sider.

Artikler om nye ord

Jørgen Nørby Jensen: Antallet og arten af moderne importord i Nye ord i dansk 1955 til i dag. (2019) I Margrethe Heidemann Andersen & Pia Jarvad (red.), Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk. Dansk Sprognævns konferenceserie, bind 6. Dansk Sprognævn. 199-227.

Jørgen Nørby Jensen: Nye ord i dansk – 10 år på nettet. I: Nyt fra Sprognævnet 2017/3, s. 2-10.

Jørgen Nørby Jensen: Nye ord – datering og redigering. I: Margrethe Heidemann Andersen og Jørgen Nørby Jensen (red.): Nye ord. København 12.-13. april 2011. Sprognævnets konferenceserie 1. Dansk Sprognævn 2011, s. 41-57.

Jakob Halskov: Halvautomatisk udvælgelse af lemmakandidater til en nyordordbog. I: LexicoNordica 17, 2010, s. 73-97.

Jakob Halskov og Pia Jarvad: Om menneskers og maskiners tilgang til excerpering af sproglige nydannelser – en diskussion og en systemevaluering. I: Nyt fra sprognævnet 2009/4, s. 51-60.

Jakob Halskov og Pia Jarvad: Manuel og maskinel excerpering af neologismer. I: NyS 38, 2010, s. 39-68.

Pia Jarvad: Hvor mange ord fra engelsk? Politiken, Bøger, s. 4, 17.11.2001.