Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Nye ord i dansk 🔍 / Nyordslister / Dansk Sprognævns nyordsliste 2020 30.11.2020

Dansk Sprognævns nyordsliste 2020

Nyordslisten for 2020, udgivet 26. november 2020

Af Margrethe Heidemann Andersen, Marianne Rathje og Eva Skafte Jensen

Dansk Sprognævn udgiver igen i år en liste over årets nye ord.

Årets nyordsliste består som altid ikke nødvendigvis af nye ord i den forstand at ordene er kommet ind i dansk 2020, men de er alle kendetegnet ved at de beskriver det år som er ved at rinde ud.

Det ældste af ordene på listen, nemlig epicenter el. epicentrum i den billedlige brug ’centrum for begivenheder el. fænomener’, er således mere end 30 år gammelt, men har fået fornyet aktualitet under coronakrisen.

Ordene på årets nyordsliste er:

Kontakttal ’det antal personer (el.lign.) en smittet selv smitter; reproduktionstal’

Shinrin yoku/skovbadning ’gåtur i skoven som en form for terapi’

Naturnationalpark ’stor nationalpark der bl.a. har større fokus på biodiversitet end den traditionelle nationalpark’

Covid-19 ’sygdom forårsaget af coronavirus’

Hotspot ’sted med mange smittede under en epidemi’

Hyggeracisme ’det at være racistisk på en måde som man selv synes er sjov og uproblematisk’

Cancel culture ’kultur hvor man arbejder for at undgå at personer med bestemte holdninger kommer til orde, eller at historiske monumenter der giver negative mindelser, destrueres’

Seriekrænker ’person som gentagne gange krænker andre, især seksuelt’

Biocentrisme ’forestilling om at alle arter er ligeværdige og nødvendige’

Epicenter/epicentrum (billedlig brug) ’centrum for begivenheder el. fænomener’

Illustration med ord

Fire temaer

Vi har igen i år samlet de nye ord i flere temaer:

  • Corona (med ordene kontakttal, covid-19, hotspot og epicenter/epicentrum)
  • Sexisme (med ordet seriekrænker)
  • Identitetspolitik (med ordene hyggeracisme og cancel culture)
  • Natur/klima (med ordene shinrin yoku/skovbadning, naturnationalpark og biocentrisme).

De fire temaer kendetegner det vi har talt mest om i 2020, og ikke overraskende er det første tema corona. Coronaen har påvirket os på mange måder, og det afspejler sig naturligvis også i vores ordforråd. Der er ikke blot kommet helt nye ord til som covid-19 og kontakttal, men gamle ord som hotspot og epicenter har fået fornyet aktualitet og nye betydninger og er derfor kommet med på dette års nyordsliste.

Et andet tema er sexisme, der i år er repræsenteret af ordet seriekrænker. Vi ved alle hvilken betydning Sofie Lindes me too-tale har fået, ikke mindst i det politiske liv, og derfor er det helt oplagt at årets nyordsliste også omhandler dette tema.

Det tredje tema er identitetspolitik hvor ordene hyggeracisme og cancel culture vidner om en kultur hvor vi i højere og højere grad har fokus på hvordan vi handler og agerer i forhold til andre menneskers etnicitet og politiske ståsted.

Det fjerde tema er en genganger fra sidste år, og selvom vi måske næsten har glemt det, spiller naturen og klimaet stadig en stor rolle. Vi opretter naturnationalparker, vi bruger skovbadning/ shinrin yoku som terapi, og vi taler om biocentrisme.

Mange af ordene på årets nyordsliste er danske (fx kontakttal, seriekrænker og naturnationalpark), men der er som altid også engelske ord (fx hotspot og cancel culture), og også i år er der et enkelt japansk ord på listen, nemlig shinrin yoku, der dog også har den danske form skovbadning.

Nyordslisten er forfattet af redaktionen bag Nye ord i dansk – 1955 til i dag.

Find andre års nyordslister.

Senest tilføjet
2015 legit
2003 debunke
Tilfældige opslag
Nye ord fra ...

1980'erne

Se alle 1980

Nye ord fra ...

Sprog

Se alle

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik