Spring navigation over
Forside/Medarbejdere/Anne Holmen

Anne Holmen

Afgående formand
undraw_Hire_re_gn5j

Professor og leder af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed samt af humanioras pædagogiske center, TEACH, Københavns Universitet.

Uddannet cand.mag. 1983 og ph.d. 1989, Københavns Universitet. Afhandling om unge indvandreres dansktilegnelse.

Anne Holmen var 1987-91 ansat som seniorstipendiat ved Danmarks Lærerhøjskole, 1991-99 som lektor i fremmedsprogspædagogik ved Institut for Nordisk Filologi på Københavns Universitet, 1999-2011 professor i tosprogethed og dansk som andetsprog på Danmarks Pædagogiske Universitet og siden 2011 som professor i parallelsproglighed på Københavns Universitet.

Hendes forskning falder inden for anvendt lingvistik med særligt fokus på sprogs betydning for uddannelse og læring i flersprogede samfund. Hun har en særlig forskningsinteresse i hvordan børn, unge og voksne tilegner sig dansk som andetsprog og for uddannelsesinstitutioners håndtering af sproglige behov blandt studerende og medarbejdere.

Kontakt: aholmen@hum.ku.dk.

ah