Pressemeddelelse fra Dansk Sprognævn

24. juni 2003

Højesterets afgørelse i sagen mellem Karen Sunds og Pia Kjærsgaard har givet anledning til bemærkninger om Dansk Sprognævns rolle.

Sprognævnet fastlægger ords stavemåde (i Retskrivningsordbogen), men ikke deres betydning. Ifølge Lov om Dansk Sprognævn er vi imidlertid forpligtet til at følge det danske sprogs udvikling, og herunder hører bl.a. hvordan ords betydning forandres. Efter sprognævnsloven har vi også til opgave at besvare spørgsmål fra myndigheder og offentligheden. Herunder hører forespørgsler i forbindelse med retssager.

I 1990 blev Sprognævnet i forbindelse med en retssag bedt om at udtale sig om betydningen af ordene racisme og racist i nutidig almindelig sprogbrug. Nævnet skrev i sit svar (efterfølgende trykt i Nyt fra Sprognævnet, nr.1, marts 1991) at ordet racisme foruden en betydning der relaterer sig til nazismens racelære, og en anden der går ud på en races overlegenhed over andre, især med henblik på forholdet mellem sorte og hvide, også bruges i en tredje, udvidet betydning "hvor ordet betoner forskelsbehandling og undertrykkelse eller blot afstandstagen fra grupper af mennesker som godt kan være af samme race som en selv". Denne tredje betydning blev i svaret dokumenteret med eksempler fra Sprognævnets citatsamling, fx følgende: Det er en form for racisme at hævde, at "kvindelitteratur" absolut bør anmeldes af kvindelige kritikere. (Information 18.11.1976) og Han beskæftiger sig med den stadig eksisterende lille racisme over for skuespillere. (Berlingske Tidende 19.5.1970).

I 1993 blev Sprognævnet af en advokat anmodet om at uddybe svaret fra 1990. I dette andet svar (efterfølgende trykt i Nyt fra Sprognævnet, nr. 2, juni 1994) udtalte nævnet at det i saglige sammenhænge fraråder brug af ordene racisme og racist i deres tredje betydning.

Endelig skrev Sprognævnet i 2001 i et svarbrev til en advokat at ordene racisme og racist stadig anvendes i de tre betydninger der nævnes i artiklen i Nyt fra Sprognævnet, nr. 1, marts 1991.

Dansk Sprognævn har således blot varetaget den oplysningsopgave som sprognævnsloven pålægger os. Og vi har ikke anbefalet en udvandet brug af ordene racisme og racist.

Med venlig hilsen
DANSK SPROGNÆVN

Niels Davidsen-Nielsen
formand for Dansk Sprognævn