Sæt komma efter Sprognævnets anbefalinger

Sprognævnet anbefaler at man som hovedregel undlader at sætte komma før ledsætninger (startkomma). I kommaøvelserne skal man følge denne anbefaling. Se i øvrigt kommareglerne i Retskrivningsordbogen 3. udgave, fra 4. oplag, 2005, § 45-51, eller som en særskilt folder her på hjemmesiden.